Privacy Verordening

Algemene verordening gegevensbescherming

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de Privacy Verordening en General Data Protection Regulation (GDPR), is vorig jaar door het Europees Parlement aangenomen. Alle webshops in Europa moeten op 25 mei 2018 aan de regels van de nieuwe verordening voor informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens voldoen.

Ook Erka Webshop beschermt uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de beheerder van de webshop, via een beveiligde route. U bent zelf in staat alleen uw eigen gegevens te bekijken, te wijzigen en/of te verwijderen. U bent daar volledig vrij in.

 • AVG voor onze webshop en garantie bescherming gegevens
  Wij hebben alleen uw NAW-gegevens en uw e-mailadres opgeslagen. Veilig en onzichtbaar voor anderen. Uw NAW-gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van pakketten. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om met u te kunnen corresponderen, net als een eventueel door u ingevoerd telefoonnummer. We geven die data niet door aan welke instantie dan ook!
 • Toestemming
  Vanaf 25 mei kunt u toestemming geven om uw gegevens te bewaren. Bij elke bestelling zal daar nadrukkelijk om worden gevraagd. Die toestemming kunt u later ook weer intrekken.
 • Privacy by design
  Vanaf het moment dat u uw gegevens aan ons doorgeeft garanderen we de privacy van deze persoonsgegevens.
 • Meldplicht datalekken
  Mocht er onverhoopt een datalek ontstaan, dan zullen we u daar binnen 72 uur na de ontdekking van op de hoogte stellen. We houden ons daarbij aan ons
 • .
 • Dataportabiliteit
  We kunnen de privacy-gevoelige persoonsgegevens aan u overdragen als u daar om vraagt.
 • Recht om vergeten te worden
  Ook dit recht respecteren wij. Ala u wilt dat we uw gegevens volledig uit het cms en het databestand verwijderen, dan willen we graag dat u dat via een e-mail aan opons vraagt, Dan passen we dat meteen toe.

 

Call Now Button